Uitleg voor de professionals (werkgevers, vakbonden, ...)

Op de pagina professionals vindt u gedetailleerdere informatie over het vakantiegeld. Dankzij deze informatie krijgen de professionals een betere kennis over de jaarlijkse vakantie. Hiermee kunnen ze hun taken uitvoeren en/of hun tussenkomsten verzekeren.

Opgelet: Vanaf 1 oktober 2019 - De toepassing 'Vakantiebestand' enkel toegankelijk via eID, itsme of een unieke code op GSMDe toepassing 'Vakantiebestand' binnenkort enkel toegankelijk via eID, itsme of een unieke code op GSMWe verzoeken u vanaf nu één van deze verbindingsmethodes te gebruiken (meer informatie op de site CSAM).

Fichiers vacances

De toepassing 'Consultatie Vakantiebestand' is een database die informatie bevat over de vakantie (vakantieduur, vakantiegeld, betalingsdatum…) van arbeiders en kunstenaars die hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of van een ander vakantiefonds ontvangen.

Meer informatie over de toepassing.

affiliation

Elke werkgever die arbeiders of leerling-arbeiders tewerkstelt, is aangesloten bij een vakantiefonds waarvan de bevoegdheid overeenkomt met de activiteit van de onderneming. Over het algemeen valt deze bevoegdheid samen met deze van het paritair comité waar de onderneming van afhangt.

Attestation jours vacances

Om de betaling van het vakantiegeld te verzekeren moet de werkgever attesten opsturen en de begindata van de vakantie meedelen.

Kassen

Het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Deze hangen af van de activiteitensector van de onderneming.

Législation

Raadpleeg de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie.