Missie, visie, kernwaarden
Missie, visie

De droom van de RJV is om iedereen een ontsnappingsmoment en zuurstof te geven wanneer dat nodig is. Maar wat wil de RJV effectief bereiken? Waar willen we over enkele jaren staan?

  • We willen bijdragen aan een duurzame samenleving. We zijn dat gewoon verplicht aan de toekomstige generaties en daarom moet onze ecologische voetafdruk naar beneden.
  • We willen een duurzame relatie met de klanten uitbouwen. Ze moeten op de RJV kunnen rekenen. Duidelijkheid en transparantie staan voorop.
  • We willen op een duurzame wijze omgaan met het personeel. We zijn bekommerd om het geluk van onze mensen. Alleen gelukkige mensen doen hun job zoals het hoort.

Voor wat staat de RJV?

  • De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur.
  • De RJV is een gemeenschap waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een menselijke, authentieke en professionele manier met elkaar omgaan.
  • De RJV voert zijn taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit.
  • De RJV werkt in de geest van een openbare instelling. Dat wil zeggen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening. De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening.
  • Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op openheid en vertrouwen.
  • De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren.
Onze waarden
Waarden banniere

We hebben het reeds luid en duidelijk verkondigd: het succes van een instelling beperkt zich niet tot een goed beheer. Het is vooral de zaak van het personeel. En meer dan ooit zoeken de medewerkers naar een betekenis in hun werk. Vandaar het belang om waarden samen met het volledige personeel te definiëren.

Respect

We zijn allemaal tegelijkertijd uniek en verschillend. Dit aspect vormt het rijke en sterke karakter van de RJV. Of het nu gaat om collega’s, klanten, sociale partners, ... Respect is een waarde die overeenkomt met onze sociale opdracht.

Luisteren, beleefd zijn, een open houding aannemen door blijk te geven van een open geest ten opzichte van de anderen, hun ideeën en hun meningen ... Dat zijn de eenvoudige gedragingen om een sfeer van vertrouwen te creëren, een sfeer die gunstig is voor een goede werkomgeving.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van onze instelling vertaalt zich in de uitvoering van onze opdrachten. Het volledige personeel van de RJV draagt bij tot dit resultaat dankzij het werk van iedereen. Dit teamwork is enkel mogelijk wanneer het ganse personeel op een eerlijke, integere en loyale manier en in overeenstemming met de verwachtingen van de instelling handelt.

Durf

Hoewel de RJV een kleine instelling is in vergelijking met andere openbare instellingen van sociale zekerheid, zijn de opdrachten die hem toevertrouwd worden, omvangrijk en zijn ze de inzet voor meer dan een miljoen werknemers. Blijk geven van durf, dat betekent dat de medewerkers erin slagen om hun doelstellingen te bereiken, ondanks de obstakels die ze kunnen tegenkomen zoals de economische of technologische evoluties. Het betekent ook dat ze engagement tonen door zich volledig op hun werk toe te leggen en het beste van zichzelf te geven.

Organogram

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en van de werknemersorganisaties.

De adjunct administrateur-generaal is mevrouw Jocelyne Julémont, in functie sinds 2013.

De administrateur-generaal en de adjunct administrateur-generaal staan in voor het dagelijks beheer en coördineren de verschillende directies van de instelling.

Organogram RJV