Mijn vakantierekening

Als arbeider uit de privésector of niet-zelfstandige kunstenaar kan u uw vakantiegeld raadplegen of wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke gegevens (bankrekeningnummer, adres, …).

Klik daarvoor op onderstaande toepassing. Om deze te gebruiken hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en de cijfercode nodig.