Het vakantiegeld 2018 nog niet gekregen

Het vakantiegeld 2018 nog niet gekregen ?

Ondanks talrijke inspanningen hebben meer 13.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars nog altijd hun rekeningnummer niet meegedeeld. Ze konden hierdoor hun volledig vakantiegeld 2018 (werkjaar 2017) niet ontvangen, hetgeen hen van pas kan komen in deze Coronaviruscrisis.

Dat is weinig ten opzichte van de 1,7 miljoen arbeiders die elk jaar hun vakantiegeld van de vakantiefondsen ontvangen. De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) en de vakantiefondsen maken er een erezaak van om alle arbeiders te betalen waar ze recht op hebben.

Daarom roept de RJV deze arbeiders op om hun rekeningnummer aan hun vakantiefonds door te geven voor 31 december 2020. Zo niet verliezen ze dit vakantiegeld waar ze voor gewerkt hebben.

Hoe kunnen ze dit weten?

De toepassing ‘Mijn vakantierekening’ biedt hen, als arbeider of kunstenaar, de mogelijkheid om de historiek van hun vakantiegeld en de eventuele bedragen waarop zij recht hebben, te raadplegen. Om toegang te hebben, volstaat het om naar de site www.mijnvakantierekening.be te gaan.
Eenvoudig aanmelden kan via itsme® op de smartphone, pc of tablet. Een andere mogelijkheid is via de identiteitskaart (eID). Voor eID moeten ze wel pincode en kaartlezer bij de hand houden. In hun geval kiezen ze vakantiejaar 2018.
Dit heeft geen betrekking op de arbeiders die hun vakantiegeld 2018 reeds ontvangen hebben.

Eenvoudig het rekeningnummer meedelen

Om het vakantiegeld te ontvangen moet de arbeider of kunstenaar, zijn/haar persoonlijk rekeningnummer aan de bevoegde vakantiefondsen meedelen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
Als de werkgever in 2017 bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) aangesloten was:

  • via de website www.mijnvakantierekening.be en log in op de onlinedienst via de app itsme® of met eID (bij eID heb je pincode en kaartlezer nodig) (de snelste weg om het vakantiegeld te ontvangen);
  • via de website www.rjv.fgov.be onder de rubriek ‘Mijn rekeningnummer meedelen’, de informatie invoeren;
  • de informatie telefonisch meedelen via het contactcenter 02 627 97 60;
  • de gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en rekeningnummer) via brief meedelen,  het document ondertekenen, dateren en de brief naar de RJV sturen.

Als de werkgever in 2017 bij een ander vakantiefonds aangesloten was:

  • via de website www.mijnvakantierekening.be en log in op de onlinedienst via de app itsme® of met eID (bij eID heb je pincode en kaartlezer nodig) (de snelste weg om het vakantiegeld te ontvangen);
  • een invuldocument aanvragen bij het vakantiefonds waarbij de werkgever in 2017 aangesloten was.

Bedrag niet correct of verlenging van de verjaringsdatum?

De arbeiders die het bedrag betwisten of die de datum van verjaring van hun recht op vakantiegeld 2018 wensen te verlengen, kunnen dit doen tot 31 december 2020.
Voor meer informatie, bezoek de website www.rjv.fgov.be en lees meer in de rubriek Wat ingeval van...> Hoe beroep aantekenen?