Uitleg over de vakantiefondsen

Het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Dit hangt af van de activiteitensector waarin de onderneming actief is.

Bijv.: Peter heeft als arbeider gewerkt voor een bedrijf dat textiel produceert. Het vakantiefonds dat zijn vakantiegeld betaalt is: het Vakantiefonds voor het Textiel ‘Vacantex’.

Indien u wilt weten van welk vakantiefonds u afhangt, kan u uw dossier in 'Mijn vakantierekening' raadplegen.

Lijst en adres van de vakantiefondsen:

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)

Warmoesberg 48
1000 Brussel  

Rsz : 0930019-50
Kbo : 0206.732.932                                                           

Callcenter - Info vakantiegeld: (+32) 02 627 97 60 

Algemeen nummer: (+32) 02 627 91 11

Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven

Birminghamstraat 225
4de verdieping
1070 Brussel

Rsz : 0280861-55
Kbo : 0409.085.424

Tel: (+32) 02 743 08 00
Fax: (+32) 02 732 02 96
E-mail: info@ccpab-kbvbv.be

Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken

Poincarélaan 78
(3de et 4de verdieping)
1060 Brussel

Rsz : 0118235-23
Kbo : 0409.088.887

Tel: (+32) 02 529 80 11
Fax: (+32) 02 529 80 12

Verlofkas van de hout-, papierverwerkende en grafische nijverheid

Birminghamstraat  225,
Bus 4
1070 Brussel

Rsz : 0128567-67
Kbo : 0409.091.560

Tel: (+32) 02 221 08 80
Fax: (+32) 02 221 08 81
E-mail: info@osib-sohn.be

Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw CONGEMETAL

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Rsz : 0256063-50
Kbo : 0409.085.721

Tel: 02 706 81 10

Contact - Attestaanvraag vakantiegeld: (+32) 02 706 83 05
Contact - Beheer vakantiegeld: (+32) 02 706 83 06
E-mail: info@congemetal.be
Website: www.congemetal.be

Vakantiefonds van de Belgische zeehavens

Brouwersvliet 33 bus 7
2000 Antwerpen

Rsz : 1925813-74
Kbo : 0408.167.288

Tel: (+32) 03 221 97 04
Fax: (+32) 03 221 98 61
E-mail: vakantiefonds@cepa.be

Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid

P/A  Poincarélaan 78 – (3de en 4de verdieping)
1060 Brussel

Kbo : 0409.972.082

Tel: (+32) 02 529 80 95
E-mail: info@vakantiekasfoto.be

Vakantiefonds voor de Textiel “Vacantex”

Poortakkerstraat 100
9051 St-Denijs-Westrem

Rsz : 0665293-89
Kbo : 0407.754.247

Tel: (+32) 09 244 54 10
Fax: (+32) 09 244 54 11
E-mail: info@vacantex.be

Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden

(maakt geen deel uit van de bijzondere vakantiefondsen die aan de controle van de RJV onderworpen zijn)

Ernest Van Dijckkaai 8
2000 Antwerpen

 

Tel: (+32) 03 232 72 32
E-mail: info@brv.be

Vakantiefonds van de non-ferro metalennijverheid

Poincarélaan 78 – Gelijkvloers 
1060 Brussel

Rsz : 0223397-78
Kbo : 0409.085.820

Tel: (+32) 02 420 24 50
Fax: (+32) 02 420 31 21
E-mail: vnfm-cmnf@skynet.be

Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid

Hoveniersstraat 22
4de verdieping
2018 Antwerpen

Rsz : 0829064-81
Kbo : 0410.614.262

Tel: (+32) 03 213 50 30
Fax: (+32) 03 231 16 74
E-mail: verlofkas.diamant@rvd.be